پورتال تامین کنندگان

شرکت های تامین کننده از طریق پورتال امکان مشاهده وضعیت موجودی محصولات خود در انبارهای سیناپخش و نیز وضعیت توزیع آنها را دارند.

ورود به پورتال

شعب

مشاهده لیست شعب شرکت سیناپخش سبا و اطلاعات تماس آنها در سراسر کشور.

مشاهده شعب

اقلام دارویی

مشاهده اقدام دارویی قابل توزیع توسط شرکت سیناپخش صبا با قابلیت جستجو.

مشاهده اقلام دارویی