نام مرکز:             آذربایجان شرقی

مسئول مرکز:    آقای جواد صفری راد

تلفن شرکت:       041-36372063

همراه مدیر:       09146006227

فکس:                041-36372063

نشانی:             تبریز - جاده تهران - سه راهی اهر ، جاده آرپادرسی - کوی صنعتی بابک - کوچه دوم سمت چپ آخرین سوله