نام مرکز:                  آذربایجان غربی

مسئول مرکز:    آقای صابر اسدزاده

تلفن شرکت:      044-32553923

همراه مدیر:      09120769774

فکس:                044-32553924

نشانی:                ارومیه - جاده دریا - روبروی دانشگاه علم و فن - کوی ماهان