نام مرکز:              اصفهان 

مسئول مرکز:    آقای مقصود رحیمی 

تلفن شرکت:     3133686167

همراه مدیر:     09117571345

فکس:                3133686167

نشانی:             اصفهان میدان استقلال خیابان امام رضا خیابان امام جواد بلوار پرفسور میردامادی کوچه ابتکار هشتمین سوله سمت چپ  

نام مرکز:                   مازندران 

مسئول مرکز:    آقای میر ابوطالبی

تلفن شرکت:         011-33348068

همراه مدیر:         09111169497

فکس:                   011-33348068

نشانی:                ساری - کیلومتر 2 جاده جویبار - روستای مفتی کلاه - کوچه حافظ - حافظ 5 - سوله محمد مهرنیا

نام مرکز:              کردستان 

مسئول مرکز:    آقای سید جمال محمودی 

تلفن شرکت:     87-33384701

همراه مدیر:     09188716353

فکس:                87-33384701

نشانی:             سنندج - شهرک صنعتی شماره 1 -خیابان چهارم  

نام مرکز:                  گیلان

مسئول مرکز:    آقای مقصود رحیمی

تلفن شرکت:     013-33620719

فکس:                013-33620719

نشانی:             رشت - میدان گیل - روبروی ترمینال بزرگ - مجتمع انبارهای شالچی - انتهای خیابان اول

مقالات دیگر...