شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:              ایلام

مسئول مرکز:    آقای ناصری 

تلفن شرکت:     084-32247006

همراه مدیر:     09183419830

فکس:               084-32247006

نشانی:             ایلام - میدام کشوری - خیابان علی ابن ابیطالب - پایین تر از مسجد علی ابن ابی طالب