نام مرکز:              گلستان

مسئول مرکز:    آقای متین پران دوجی

تلفن شرکت:     017-33348068

فکس:               017-33348068

نشانی:             گنبد کاووس - خیابان خرمشهر - مجتمع فولاد - واحد 4