شعب
شعب سیناپخش صبا در سرار کشور

نام مرکز:              قم

مسئول مرکز:    آقای بختیاری

تلفن شرکت:     025-36642239

همراه مدیر:     09122519492

فکس:                  025-36642292

نشانی:            قم - جاده قدیم تهران - جنب دانشگاه پردیس کوچه 20 - پلاک 42